Harmonogram zajęć

Rozkład zajęć sezon 2019/ 20 ważny od 9-go września 2019 r. .