Harmonogram zajęć

Rozkład zajęć sezon 2018/ 19 ważny od 10-go września 2018 r. .